Geheime Genootschappen Verbergen Buitenaardse Technologie?

Video: Geheime Genootschappen Verbergen Buitenaardse Technologie?

Video: Geheime Genootschappen Verbergen Buitenaardse Technologie?
Video: Buitenaards bericht van asthar onderbreekt de tv uitzending in 1977 2023, Juni-
Geheime Genootschappen Verbergen Buitenaardse Technologie?
Geheime Genootschappen Verbergen Buitenaardse Technologie?
Anonim
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Onlangs is er steeds meer informatie verschenen die bevestigt dat in de diepten van de regeringen van sommige landen, in het geheim voor de hele mensheid, gesloten werk wordt uitgevoerd om UFO-technologie en zelfs contacten met vertegenwoordigers van buitenaardse beschavingen te bestuderen. Alleen een onwetend persoon kan hieraan twijfelen. Te veel verspreid bewijs komt neer op een enkel scenario. Al dit bewijsmateriaal, in het bijzonder de documenten die in de Verenigde Staten zijn verkregen onder de Freedom of Information Act, geven onverbiddelijk aan dat de wereld een beleid van geheimhouding rond UFO's voert, ongekend in omvang en betekenis. Alles wat ermee te maken heeft, wordt voortdurend omzeild door de leidende massamedia en televisie, vooral de binnenlandse, ondanks de overduidelijke commerciële aantrekkelijkheid van dit onderwerp voor de media. In plaats daarvan worden mensen volgepropt met laagwaardige fictie en kwakzalversoccultisme, die op geen enkele manier bijdragen aan het massabewustzijn van de ware stand van zaken. Waarom het beleid van geheimhouding wordt gevoerd en wie of wat erachter zit - dit is wat we zullen proberen te begrijpen

De hele bekende geschiedenis van de mensheid is doordrenkt van gegevens over het bestaan van bepaalde 'geheime samenlevingen' onder mensen. Zelfs de meest sceptische historici twijfelen er niet aan dat ze in het verleden hebben bestaan. Natuurlijk bestaan er nog steeds geheime genootschappen en volgens sommige bronnen hebben hun activiteiten allang een mondiaal, wereldwijd karakter gekregen.

In de regel worden prominente wetenschappers, denkers en politici lid van geheime verenigingen - al diegenen wiens intellectuele niveau enkele ordes van grootte hoger is dan dat van gewone mensen. Met het oog op de activiteiten van geheime genootschappen op onze planeet, is er altijd een wetenschap op twee niveaus geweest: elite en "consumptiegoederen".

Bovendien was en is de achterstand van de "massale" wetenschap en technologie achter de geheime ontwikkelingen van geheime genootschappen, volgens sommige schattingen, 30 tot 80 jaar of meer. Er zijn dus voldoende onderbouwde gegevens dat de radio zelfs in de tijd van A. S. bekend was bij geheime genootschappen. Pushkin, dat wil zeggen, ten minste zes decennia voor zijn ontdekking door A. S. Popov (1895) en G. Markov (1897). Bovendien zijn er aanwijzingen dat een prototype van moderne radioapparatuur al in de 16e eeuw werd gebruikt - door de beroemde Duitse wetenschapper uit de Middeleeuwen Johann Heidenberg - abt Trithemius (1462-1516).

Er is een versie dat anti-zwaartekrachtmotoren, waarvan de wetenschap nu net in de buurt komt, al bekend waren aan het einde van de vorige eeuw. Als dit waar is, dan is er een volkomen natuurlijke verklaring voor de talrijke bewijzen van de late 19e - vroege 20e eeuw over de observaties van vreemde vliegtuigen met mensen aan boord. De financiële grondgedachte achter het verbergen van de nieuwste ontdekkingen ligt voor de hand: er wordt geld verdiend aan wat constant wordt gekocht. Dus, volgens de informatie, kocht en "bevroor" een van de bedrijven die elektrische apparatuur produceerden het patent voor de "eeuwige" gloeilampen, uitgevonden aan het einde van de vorige eeuw. (Drie van hen, zo werd gemeld, schijnen nog steeds in een van de oude Amerikaanse brandweerkorpsen).

Blijkbaar was om dezelfde redenen alle informatie over de belangrijkste uitvindingen van de briljante Nikola Tesla (1856-1943), in het bijzonder over de "solid state converter" (1931), die de energie die de ruimte binnendringt, omzet in elektriciteit, in beslag genomen. Het apparaat, ter grootte van een blik van twee liter, werd een week lang getest en leverde absoluut gratis elektriciteit voor de beweging van de auto met een snelheid van 130 km / u. Er was iets om zich zorgen over te maken voor oliemaatschappijen en energieproducenten. Het is logisch om aan te nemen dat er andere redenen zijn waarom geheime genootschappen sommige van hun wetenschappelijke en technologische prestaties "tegenhouden".

Het is mogelijk dat velen van degenen die gedurende lange tijd systematisch boeken en manuscripten met grondige kennis in beslag hebben genomen of vernietigd, dit doen om begrijpelijke humane redenen.

Sommige ontdekkingen en uitvindingen kunnen immers, als ze in handen vallen van criminelen of geestelijk abnormale mensen, een bedreiging vormen voor de hele mensheid. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk om de gevolgen voor te stellen van het gebruik door terroristen van de verrassende en zeer gevaarlijke ontdekking van de Russische wetenschapper M. M. Filippov. Hij was een werkelijk uitmuntende denker die K. E. Tsiolkovsky, die de eerste was die de wereld kennis liet maken met de periodieke wet van D. I. Mendelejev, de auteur van driehonderd wetenschappelijke artikelen, wiens idee van de onuitputtelijke aard van het elektron bijna letterlijk werd vertaald door V. I. Lenin in zijn materialisme en empiriokritiek.

In een van de brieven aan zijn strijdmakkers schrijft de overtuigd revolutionair M. M. Filippov verklaarde: “Ik kan de volledige kracht van een explosie reproduceren met een bundel korte (radio)golven. De explosiegolf wordt volledig overgedragen langs de elektromagnetische dragergolf, en dus kan de dynamietlading, tot ontploffing gebracht in Moskou, zijn effect overbrengen naar Constantinopel. De experimenten die ik heb gedaan laten zien dat dit fenomeen kan worden veroorzaakt op een afstand van enkele duizenden kilometers." In 1903 werd deze unieke man op 45-jarige leeftijd in zijn eigen laboratorium vermoord. Waarom is niet moeilijk te raden. Wie - de geschiedenis zwijgt …

Geheime genootschappen zijn buitengewoon geïnteresseerd in het exclusieve bezit van elite kennis en geavanceerde technologie. Onverwacht wordt veelbelovend onderzoek afgesneden, veelbelovende wetenschappers verdwijnen spoorloos uit het zicht, hun werken worden door iemand uit de bibliotheken gehaald, namen verdwijnen uit catalogi en referentiepublicaties. Waar en voor wie werken ze?..

Ze zeggen dat er een hele lijst is van wetenschappelijke en technische gebieden en gebieden, waarover informatie taboe is. Hier zijn er slechts een paar: "psychologische optica", bekend in het oude Egypte en vond zijn ontwikkeling in de geschriften van de geheime laboratoria van Goethe en Mussolini; transmutatie van chemische elementen bij gewone temperaturen (koude kernfusie, alchemie); draadloze overdracht van energie op afstand; anti zwaartekracht; ruimte-tijd beheer; sommige aspecten van genetische manipulatie en parapsychologie (met name mentale impact op afstand) en nog veel meer).

De door het Franse leger opgestelde lijst zou meer dan achthonderd van dergelijke items bevatten. Dit omvat ook informatie over UFO's. Hoewel er altijd een verborgen concurrentie is geweest tussen geheime genootschappen, zijn er sinds het begin van de 20e eeuw tendensen naar hun eenwording en globalisering van activiteiten. Volgens een van de toonaangevende onderzoekers van de backstage bronnen van de geschiedenis, David Icke, kunnen we vandaag al spreken over het bestaan van een nogal krachtige geheime organisatie die in staat is om verschillende aspecten van het menselijk leven serieus te beïnvloeden. Ze is verre van almachtig, maar haar ambities zijn groot - om op zijn minst een geheime wereldregering te worden.

De hoofdlijnen van deze 'regering', aldus diezelfde Hayk, begonnen aan het begin van de eeuw vorm te krijgen. De geheime genootschappen van de Illuminati ("verlichte") Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben in 1919 hun krachten gebundeld in een structuur die de Ronde Tafel wordt genoemd. Het Koninklijk Instituut voor Buitenlandse Zaken werd het zichtbare deel van deze ijsberg aan de oevers van Foggy Albion, en in de Nieuwe Wereld (sinds 1921) - de Council on Foreign Relations. Vanaf dat moment kon alleen een 'ingewijde' - een lid van deze Raad - een Amerikaanse president worden. (De enige uitzondering was John F. Kennedy, en dit kan zijn tragische lot hebben bepaald.) In 1954 leidde de consolidatie van de politieke, financiële, industriële en militaire elite van de wereld tot de oprichting van de volgende generatie van een bekend geheim genootschap als de Bilderberg Groep.

En in 1973 verscheen de volgende wijziging - de zogenaamde Trilaterale Commissie, ontworpen om planetaire controle door de Verenigde Staten, Europa en Japan te garanderen. David Icke gelooft dat de elite aan de top van deze piramide (die veel hoger is dan het niveau van moderne regeringen) vandaag al in staat is om op zo'n manier te manipuleren dat hun mensen naar de hogere regionen van de macht in verschillende landen komen.

De Amerikaanse wetenschapper Bob Frissel gelooft dat de geheime regering voornamelijk bestaat uit de rijkste mensen op aarde. “Het zijn er ongeveer tweeduizend, maar ze beheersen onze zogenaamde regering al heel lang. Zij bepalen wie en wanneer er op een bepaalde post gekozen moeten worden… Presidentskandidaten van beide partijen worden gekozen door de organisaties van de geheime regering. Ze beheersen de voedselvoorraden van de wereld, de stijging en daling van de inflatie in wereldvaluta's … Ze beslissen of de oorlog wordt uitgevochten en wanneer deze eindigt … Je kunt niet verliezen als beide partijen van jou zijn. Eerst schep je de voorwaarden die tot oorlog leiden en bied je vervolgens een "oplossing" voor het probleem …"

Volgens Amerikaanse ufologen van Project Phoenix - die allemaal voor de Amerikaanse regering werkten - ondertekende president Eisenhower in 1954 het geheime Executive Memorandum NSC 5410, waarbij een commissie werd opgericht genaamd Magority 12 om toezicht te houden op en toezicht te houden op alle geheime activiteiten tegen buitenaardse beschavingen. Meerderheid 12 omvatte Nelson Rockefeller, CIA-directeur Allen Welch Dulles, minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles, minister van Defensie Charles Wilson, hoofd van het Joint High Command admiraal Arthur Redford, FBI-directeur Edgar Gouvet de naam "Wise Men". De zes waren lid van een geheim genootschap van wetenschappers genaamd The Jason Society. Jason's Society rekruteerde leden van de Scull and Bones en Scroll and Key-genootschappen van Harvard en Yale.

De "wijze mannen" waren sleutelfiguren in de Council on Foreign Relations. Onder hen waren twaalf mensen, waaronder zes in regeringsfuncties in Magority 12. In de loop der jaren bestond deze groep uit hoge officieren en leiders van de Council on Foreign Relations, en later de Trilaterale Commissie. Onder hen waren Gordon Dean, George W. Bush, Zbigniew Zbezhinsky. De belangrijkste en meest invloedrijke van de wijzen die in Majestic 12 dienden (de voorloper van Magority 12) waren John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan en Dean Echson.

Het is belangrijk op te merken dat president Eisenhower, net als de eerste zes leden van Majestic 12, ook lid was van de Council on Foreign Relations. Het waren echter niet alleen de mensen van Harvard en Yale die "Sages" werden en ze werden niet allemaal geselecteerd uit de "Skull and Bones" en "Package and Key" samenlevingen. Er waren ook genodigden uit andere plaatsen, met name uit het Oostelijk establishment. Jasons samenleving is tot op de dag van vandaag springlevend. Het omvat nu ook leden van de Trilaterale Commissie. Deze commissie heeft tot 1973 een aantal jaren in het geheim bestaan. Al millennia lang hebben organisaties de rol gespeeld van gewetensvolle tussenpersonen tussen de mensheid en andere kosmische beschavingen. Als dat zo is, dan is de grondigheid waarmee informatie wordt verborgen begrijpelijk.dat deze regering werd voorzien van een aantal technologieën, die haar voorafschaduwden in de wens om over de wereld te heersen, in ruil voor het waarborgen van de geheimhouding van de activiteiten op aarde van de "grijze" beschaving van het sterrenstelsel Zeta Reticuli en niet-inmenging in hun zaken.

Het lijkt erop dat de geheime regering bereid is alles te doen om een dergelijke geheimhouding te waarborgen. Hier is een lijst van Britse wetenschappers die in de westerse pers zijn gepubliceerd en die aan projecten als Star Wars hebben gewerkt en in slechts zes jaar tijd onder mysterieuze omstandigheden zijn gestorven. Ze waren allemaal betrokken bij de ontwikkeling van elektronische wapens en, door de aard van hun activiteiten, de studie van UFO's.

1. Professor Keith Bowden - stierf in een auto-ongeluk in 1982.

2. Jay Wolfenden - stierf in een zweefvliegtuigcrash in juli 1982.

3. Ernst Brockway - pleegde zelfmoord in november 1982.

4. Stephen Drinkwater - Hij hing zichzelf op in 1983.

5. Kolonel Anthony Godley - vermist in april 1983, dood verklaard.

6. George Franks - pleegde zelfmoord, hing zichzelf op.

7. Stephen Oak - pleegde zelfmoord in 1985, hing zichzelf op.

8. Jonathan Wash - pleegde zelfmoord door zichzelf in november 1985 van een hoog gebouw te werpen.

9. Dr. John Brittan - pleegde zelfmoord in 1986, vergiftigde zichzelf.

10. Arshad Sharif - pleegde in oktober 1986 zelfmoord. Hij zat in de auto, bond het uiteinde van het touw aan een boom, deed een strop om zijn nek en rukte de auto van zijn plaats. De zelfmoord vond plaats in Bristol, honderd mijl van zijn huis in Londen.

11. Vimal Dazibay - pleegde zelfmoord door in oktober 1986 van een brug in Bristol te springen, honderd mijl van zijn huis in Londen.

12. Avtar Sing-Gida - verdween in januari 1987, dood verklaard.

13. Peter Pippel - Pleegde zelfmoord, overreden in een garage door een auto in februari 1987.

14. David Sands - pleegde in maart 1987 zelfmoord door met een auto met hoge snelheid een café binnen te rijden.

15. Mark Wisner - Zelfmoord door wurging in april 1987.

16. Stuart Gooding - gedood in Cyprus op 10 april 1987.

17. David Greenhalgh - Viel van een brug op 10 april 1987.

18. Shani Warren - pleegde zelfmoord in april 1987, verdronk zichzelf.

19. Michael Baker - stierf in een auto-ongeluk in mei 1987.

20. Trepor Kite - pleegde zelfmoord in mei 1988.

21. Alistair Beckham - pleegde zelfmoord door een elektrische schok in augustus 1988.

22. Brigadier Peter Ferry - Pleegde zelfmoord door elektrische schok in augustus 1988.

23. Victor Mor - pleegde zelfmoord. Datum onbekend…

Het is niet uitgesloten dat de president van de Verenigde Staten John F. Kennedy in deze rij zit. "Het besluit om hem te doden werd genomen door het politieke comité van de Bilderberg Groep en het vonnis werd uitgevoerd door agenten in Dallas", zegt William Cooper, een prominente Amerikaanse ufoloog en voormalig inlichtingenofficier van de Amerikaanse marine.

Er is informatie die indirect bevestigt dat John F. Kennedy werd vermoord, omdat hij het Amerikaanse volk zou toespreken met de onthulling van het beleid van geheimhouding met betrekking tot UFO's. De bedoelingen van de president veroorzaakten opschudding in geheime kringen, vooral omdat hij eerder had verwijderd uit de functie van CIA-directeur Allen Dulles en heel zijn binnenste cirkel, maar dit wordt niet vergeven. De schoten die op 22 november 1963 in Dallas werden afgevuurd, verhinderden de meest sensationele erkenning in de geschiedenis van de mensheid.

"Ik ben ervan overtuigd dat de inlichtingendiensten van de Amerikaanse marine betrokken waren bij de moord op president Kennedy", zegt William Cooper. "Het was een agent van de geheime dienst die in de presidentiële limousine reed en Kennedy in het hoofd schoot." De rit van John F. Kennedy door de stad werd niet alleen gefilmd door tv-mensen, maar ook door amateurs. De CIA heeft zijn best gedaan om deze banden in beslag te nemen. Later in films die over de hele wereld werden vertoond, is volgens Cooper het moment waarop de chauffeur, met het geweer in de hand, zich omdraait en de president in het hoofd schiet, met retouchering geëlimineerd.

Beroemd om zijn zeventien wereldrecords, kon de piloot van de Amerikaanse luchtmacht, John Lear, die ook een privé-onderzoek uitvoerde, drie authentieke films lokaliseren. Computeranalyse bewees niet alleen de betrouwbaarheid van deze films, maar maakte het ook mogelijk om de bestuurder van de presidentiële auto duidelijk te zien, schietend op Kennedy met zijn linkerhand over zijn rechterschouder, en zelfs het type en kaliber van het wapen te bepalen. Het was een apparaat dat speciaal door de CIA was ontworpen voor dergelijke operaties. Een van deze films werd op 21 november 1993 vertoond op de Amerikaanse RTL-zender. De Japanse televisie publiceerde ook meerdere keren originelen van amateurfilms.

Lange tijd probeerden Lear, samen met Cooper, de resultaten van hun onderzoek aan zoveel mogelijk mensen te communiceren. Ze gaven veel openbare lezingen, vergezeld van een vertoning van onbewerkt beeldmateriaal. Iemand vond dit niet zo leuk en bij een van de lezingen werd een aanslag op Coopers leven gepleegd. Alleen door puur toeval stierf hij niet. Maar hij leed ernstig: als gevolg van de blessure verloor hij zijn rechterbeen.

Volgens professor Lawrence Merrick is de macht van de geheime regering zo groot dat 'sedert Kennedy geen enkele Amerikaanse president de moed heeft verzameld om de Amerikanen de hele waarheid over UFO's te vertellen'. En de huidige Amerikaanse president Bill Clinton is tegelijkertijd lid van alle drie de organisaties die verbonden zijn met de geheime regering: de Council on Foreign Relations, de Trilateral Commission en de Bilderberg Group …

Victor Romanchenko

Populair per onderwerp